Trekke cryptocurrency

trekke cryptocurrency

Virtuelle eiendeler (kryptovaluta med mer). Har du gevinst, inntekt eller formue i virtuelle eiendeler som for eksempel kryptovaluta, må du oppgi det i. vil dette trekke i retning av at virksomhetskravet raskere blir oppfylt enn dersom du kun utfører handel for egen regning og risiko. Utvinning/Mining av bitcoin. Transaksjonskostnadene kan trekkes fra gevinst, eller øke tapet. Når transaksjonene skjer i utenlandsk valuta bruker du kursen den dagen som.