Det som anses som en høy lønn i Norge

Det som anses som en høy lønn i Norge

Gjennomsnittlig lønn i Norge i for en % fast stilling er i månedslønn (' i året). Medianlønn er ('). Det er 55 kroner høyere enn medianlønnen i Norge. Det som særlig trekker opp snittet i den øverste desilen er topplederlønninger. Men hva er egentlig en helt vanlig inntekt i Norge? Som vi allerede har antydet, er høye lønninger mer utbredt blant menn enn blant.

Det som anses som en god lønn i Norge

Det som anses som en god lønn i Norge

Gjennomsnittlig lønn i Norge i for en % fast stilling er i månedslønn (' i året). Medianlønn er ('). Best betalte yrker · 1. Ledere av olje - og gassutvinning, 1 kr · 2. Handels - og skipsmeglere, 1 kr · 3. Finansmeglere, 1 jarenaenterprises.com › yrkene-med-best-lonn.