Minimumslønn i Norge per time

kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller Kapittel II § 3 (1) angir minstesatsene pr. time for arbeidstakere som er. De få som har veldig høye lønninger befinner seg til høyre i figuren. Figur 1. Fordeling av månedslønn per heltidsekvivalent. Prosent. Vis som. Minste timelønn kr. ,04; Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år kr. ,27; For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales.

Minimumslønn i Norge per time - jeg med

Fram til og med ble data innhentet elektronisk fra et utvalg av virksomheter i privat sektor, og fra registre i offentlig sektor. Satsen gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, hvis transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse. Imidlertid har over 60 prosent lavere lønn enn gjennomsnittet. For å få et enda mer detaljert bilde av lønnsnivået innenfor et yrke kan vi også se på øvre og nedre kvartil. Utviklingen profilen på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av gjennomsnittlig lønn måned for måned, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året. Denne plikten til å informere entreprenører og underleverandører, og plikten til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves retter seg mot bestillere, hovedleverandører, underleverandører og tillitsvalgte. Veksten i månedslønn fra til var til sammenlikning 3,7 prosent. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB. I ni bransjer er det innført en minstelønn som alle skal ha, enten det er tariffavtale i bedriften eller ikke. Rådsforordning EF nr. Hvis du derimot jobber i en bedrift uten tariffavtale, kan bedriften i prinsippet betale deg 50 kroner timen — eller mindre, så Minimumslønn i Norge per time du aksepterer det. Datagrunnlaget omfatter dermed alle lønnstakere i alle foretak i de næringer lønnsstatistikkene dekker.

Minimumslønn i Norge per time - fjernes virkelig

Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen: mormor, morfar, farmor, farfar. Offentlig kontrollerte foretak omfatter her statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. For arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal det ved transportoppdrag med planlagt overnatting, utbetales diett i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. De nye satsene er:. Omregning av lønn Hvordan årslønn skal omregnes til timelønn, dagslønn, ukelønn eller månedslønn er ikke lovfestet.

4 Replies to “Minimumslønn i Norge per time”

  1. Jeg anbefaler deg å komme for et nettsted der det er mange artikler om et tema som er interessant deg.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *