Minimumslønn i Norge per time

Minimumslønn i Norge per time

kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller Kapittel II § 3 (1) angir minstesatsene pr. time for arbeidstakere som er. De få som har veldig høye lønninger befinner seg til høyre i figuren. Figur 1. Fordeling av månedslønn per heltidsekvivalent. Prosent. Vis som. Minste timelønn kr. ,04; Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år kr. ,27; For arbeid mellom kl. 21 og 06 skal det avtales.