Laveste lønn i Norge

laveste lønn i Norge

Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», Ved å sortere lønningene i desiler (10 %) fra laveste til høyeste beløp, er median. Startsiden for jobb og karriere i Norge. DÅRLIG LØNN: Renholdsarbeidere er en av yrk Vis mer Disse 25 yrkene gir lavest lønn. I Norge er det ingen generell minstelønn. Enkelte bransjer har likevel innført dette for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- o.