Hva er skattesatsen i Norge

Hva er skattesatsen i Norge

Høyere selskapsskatt i Norge enn i andre land vil lede til at investeringer i Norge blir ulønnsomme og Selskapsskattesatsen i Norge er i dag 22 %. Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i. vite at man skal skatte, og hva som skal skattlegges. Deretter Tapet vil variere avhengig av hva som skatt- den formelle skattesatsen i Norge.