Hva er den gjennomsnittlige timelønnen i Norge

Hva er den gjennomsnittlige timelønnen i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn. Det var lønnsfest i Norge i , med lønnsveksten dobbelt så høy som Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra til Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden.

Hva er den gjennomsnittlige inntekten i Norge

Hva er den gjennomsnittlige inntekten i Norge

Median inntekt etter skatt, etter fylke og husholdningstype. Kroner. Alle husholdninger, Aleneboende under 30 år, Aleneboende år, Aleneboende år. I var median månedslønn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i på 50 kroner. Det er en økning på 4,2 % fra fjoråret. Klikk her.

Hva er den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i Norge

Hva er den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i Norge

6 Personlig inntektsfordeling i Norge og utvalgte OECD land: noen tall. Tabell 5 viser hvordan gjennomsnittet for husholdningsinntekt. Mye av årsaken til dette er den store arbeidsinnvandringen til Norge de siste årene I var gjennomsnittlig samlet husholdningsinntekt før skatt for. Gjennomsnitt og median (F). - · Indeks for inntekt etter skatt for hushald, etter hushaldstype. Median i faste kroner og.