PI gruvedrift

PI gruvedrift

gruver og Erdmann gruve. Til type 3 hører. Kongen,. Sulitjelma og Røros gruve. P.I.. JULI-AUG TEGN. FEB 1: TRAC. L.F. MARS I drift er for tiden () gruvene på Sydvaranger og Dunderland. (Rana grb.). Undersøkelsesarbeid er igang på forekomster i Sør-. Troms og Nordland. Mangan. PI Interflon Mining Quarries Lr. Bransje. Gruvedrift og steinbrudd · PI Interflon Primary Metal Lr. Bransje. Primærmetall · PI Interflon Metal Working Lr.