Gjør en inntekt

Gjør en inntekt

Er opplysningene feil? Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din eller den som har sendt opplysningene. Det er bare de som har rapportert. næringsinntekt (inntekt fra ditt eget firma); pensjon eller faste periodiske ytelser, for eksempel renteinntekter og faste inntekter fra forsikringsoppgjør. Inntekt er inntjening av penger, som henger sammen med salg av varer og tjenester, og/eller renter på bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende.